Nå kobler de på fiberen

I disse dager blir fiber fra Arnebyen til Russevåg tilkoblet.

FIBER: Det blir fiber mellom Arnebyen og Russevåg (bildet) på Senja.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

Det opplyser Senja kommune som har tatt over som byggherre fra tidligere Lenvik kommune.

Det er Tranøy Telekom AS som ble tildelt kontrakten, etter denne ble lagt ut i fjor.

Arbeidet med tilkoblingen på strekningen fra Lakselv bru til Russevåg starter i disse dager opp, og i løpet av året skal det meste være på plass. Grunnet utfordringer rundt korona-situasjonen ble arbeidet litt forsinket.

Grunnet driftssikkerhet blir også en del av fibertraseen lagt som jordkabel. Dette skriver kommunen vil bli gjennom dialog med aktuelle grunneiere.

Kommunen håper dette bidrar til økt bolyst og tilgang til dagens og fremtidens digitale tjenester.