Kommer med reiseråd og regler

Senja kommune ber innbyggere og tilreisende å sette seg inn i regler og råd for friluftsområder i forkant av ferien.

REISE: Flere steder på Senja kan bli besøkt av tilreisende i sommer. Her fra Russevåg for noen somre siden.   Foto: Paul Schneider

nyheter

Det er varslet at flere vil reise eller ta i bruk Senjas friluftsområder. Men kommunen håper det gjøres på en hensynsfull og varsom måte.

«I ferietiden er det mye sårbart dyreliv og beitedyr som sau, rein og kyr som påvirkes av vår ferdsel i naturen. Senja kommune oppfordrer derfor til å benytte kommunens og reiselivets tilrettelagte fasiliteter», skriver de.

På nettsidene til kommunen gir de mer informasjon på de regler og råd de ønsker reisende skal være oppmerksomme på.

Her ber de blant annet folk være oppmerksom på båndtvang, hensyn til hekkende fugl, camping og telt, toalettvaner og hvor man kan tenne bål.