Farfars deltagelse i den første Fram-ferd

Fred. Johansen, bosatt på Andsvatn, har skrevet denne historia om sin farfar, polarfareren Fredrik Hjalmar Johansen. Artikkelen er basert på et foredrag som Fred. Johansen holdt i regi av Arktisk Forening i Tromsø.

BITENDE KALDT: Mot Nordpolen i 40 minus. 

nyheter

Fridtjof Nansen: ”Jeg hørte at han var landets første turner og flink skiløper. Jeg ville gjerne ha ham med på turen, men det var ingen plass ledig for ham, den eneste mulighet var om han ville gjøre tjeneste som fyrbøter. Jo, han var straks villig, det var ikke så nøye med stillingen”.

Jeg skal ikke ta med så meget om selve isdriften, men den gikk i alle fall langsomt : kanskje etpar km. i døgnet, og forøvrig uten noen stor dramatikk, bortsett fra enkelte isbjørnangrep.