Farfars deltagelse i den første Fram-ferd

Fridtjof Nansen: ”Jeg hørte at han var landets første turner og flink skiløper. Jeg ville gjerne ha ham med på turen, men det var ingen plass ledig for ham, den eneste mulighet var om han ville gjøre tjeneste som fyrbøter. Jo, han var straks villig, det var ikke så nøye med stillingen”.

Fram i isen : «Skruisen truet med å skru ned Fram på nyåret 1895». 

nyheter

Jeg skal ikke ta med så meget om selve isdriften, men den gikk i alle fall langsomt : kanskje etpar km. i døgnet, og forøvrig uten noen stor dramatikk, bortsett fra enkelte isbjørnangrep.

Men ett unntak fra en eller rutinepreget tilværelse inntraff over nyttår 1895, da isen skrudde voldsomt, de fryktet forlis, og losset store mengder proviant og utstyr på isen. Kaptein Otto Sverdrup hadde nettopp gjort ferdig sitt sikkert påkrevede bad i byssa, og sto splitter naken i baljen da Nansen med ett roper : Alle mann på dekk ! Det forteller vel litt om alvoret at kapteinen på skuta måtte oppgi sitt forehavende.