Ni av ti voldtektssaker i Troms blir henlagt

De fleste voldtektssaker fra Troms politidistrikt kommer aldri til retten. Av 25 anmeldte voldtekter på over et halvt år endte kun tre saker med tiltale.

Sjef for retts- og påtaleenheten i Troms, Einar Sparboe Lysnes, mener at de høye henleggelsestallene i Troms ikke er alarmerende. Han peker på den vanskelige bevissituasjonen, viktigheten av å anmelde voldtekt tidlig og at flere av de henlagte sakene er oppklart. FOTO: RONALD JOHANSEN 

nyheter

Hele 88 prosent av alle anmeldte voldtekter i Troms blir henlagt, og blir dermed aldri behandlet i rettssystemet. Det kommer frem av en nylig rapport fra Riksadvokaten. Tallene baserer seg på de siste 25 sakene som var påtalegjort ved årsskiftet i Troms, og gjaldt dermed perioden 23. juli - 11. desember 2019. Ved den konkrete kartleggingen av tallene fra Troms politidistrikt har til sammen tre statsadvokater benytter anslagsvis 18 dagsverk på å kartlegge voldtektstallene fra politiet i Troms.

Funnene vil for mange være dyster lesing; dersom man i Troms blir utsatt for og anmelder voldtekt er det lite sannsynlig at saken ender i retten. Totalt ble det i den nevnte perioden anmeldt 25 voldtekter, hvor fire av disse var voldtekt uten samleie. Av disse endte bare tre saker med tiltalte.