Vil åpne grensene for lokalbefolkningen i nord

I et skriv bes det om at grensen til Nord-Sverige åpnes snarest.

TOLL: Bjørnfjell tollstasjon i 2012. Foto: Tore Skadal 

nyheter

Landshøvdingene og fylkesmennene fra de nordlige regionene i Sverige og Norge, samt overdirektørene fra regionforvaltningsverkene i Lappland og Nord-Finland, møttes virtuelt den 12. juni 2020. De konkluderte med at det er nødvendig å åpne grensene for lokalbefolkningen i nord.

Ifølge pressemeldingen har koronaepidemien spesielt påvirket de nordlige regionen på ulike måter:turistnæringen er hardt rammet, arbeidsledigheten har økt og de økonomiske prognosene er dårlige, skriver de i en pressemelding.

– Effektene av epidemien har vært svært like i nordområdene. Antallet smittetilfeller har variert fra region til region, og i nord har man ikke opplevd like høye smittetall som lenger sør i landene, skriver de.

De ber om at det tas hensyn til regionale forskjeller når det fattes vedtak om begrensninger, og at det legges til rette for at grensetrafikken mellom Nord-Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge kan gjenopptas så raskt som mulig.

– Vi har så langt hatt en annen smittesituasjon i nord. På et møte med landshøvdingene i Nord-Sverige og overdirektørene i Nord-Finland 12. juni diskuterte vi koronasituasjonen i nord og det kom ulike innspill om mer åpne grenser mellom våre regioner i nord.

– Fylkesmannens oppgave er å ha oversikt over situasjonen i våre fylker og melde tilbake til nasjonale myndigheter om det vi ser. Det er Regjeringen og nasjonale smittevernmyndigheter som fortløpende vurderer smittesituasjonen og hvilke tiltak som til enhver tid skal gjelde – også når det er forsvarlig å åpne grensene til våre naboland, skriver Tom Cato Karlsen, fylkesmann i Nordland og Elisabeth Vik Aspaker, fylkesmann i Troms og Finnmark.