UNN fikk 28 meldinger om interne brudd på smittevern i perioden koronaen sto på som verst

UNN fikk 28 meldinger om interne brudd på smittevern i perioden koronaen sto på som verst.

28 AVVIK: Medisinsk fagsjef på UNN, Haakon Lindekleiv, anser avvikene som mindre alvorlige. FOTO: RONALD JOHANSEN 

nyheter

– Disse avviksmeldingene er hovedsakelig knyttet til covid-19. Det er viktig å presisere at ingen av situasjonene medførte smittespredning, sier medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv.

UNN vurderer samtlige av avvikene til å være av liten alvorlighetsgrad, men trekker fram fire situasjoner som potensielt kunne fått større konsekvenser enn de gjorde: