UNN-sykepleiere varsler om kritikkverdige arbeidsforhold: – Sykehuset må reagere før det er for sent

Flere intensivsykepleiere ved UNN vurderer å slutte i jobben, ifølge en bekymringsmelding fra avdelingens tillitsvalgte.

VARSLER: Tillitsvalgte ved intensivmedisinsk avdeling på UNN, Markus Pikkarainen og Vivian Børstad, har sendt en bekymringsmelding til sykehusledelsen. Ifølge brevet har underbemanning og ubekvemme arbeidstider ført til at flere sykepleiere nå vurderer å slutte i jobben.  Foto: Privat

nyheter

Resten av sykehuset er tilbakestilt til normal drift. På intensivmedisinsk avdeling må derimot sykepleierne fortsette i «pandemiturnus» fram til 23. august, til tross for at det ikke er innlagt en eneste koronapasient ved UNN.

I et brev til sykehusdirektør Anita Schumacher varsler nå sykepleiere Markus Pikkarainen og Vivian Børstad, tillitsvalgte ved intensivavdelingen A3 ved UNN, om kritikkverdige arbeidsforhold og grov underbemanning. Dette skriver nettstedet Sykepleien, som omtalte saken først.