Kurdersaken til Stortinget — krever svar fra statsråden

Senjas Katrine Boel Gregussen (SV) krever svar fra barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) i saken om bosetting av kurdisk familie i Senja kommune.

FORVENTER HANDLING: Katrine Boel Gregussen krever svar fra barne- og familieministeren. Og hun forventer handling både fra regjeringen og de politiske partiene i Senja kommune.   Foto: Privat

nyheter

I et skriftlig spørsmål til statsråden gjør hun det klart at de igjen er blitt kjent med ett tilfelle hvor personer med nedsatt funksjonsevne ikke blir bosatt, fordi ingen kommuner vil ta dem imot.

– Vil statsråden snart ta sitt ansvar for ikke-diskriminering og likestilling av funksjonshemmede på alvor, og bedre de økonomiske støtteordningene til kommuner ved bosetting, spør Boel Gregussen.