Lokallaget orienterte Senja kommune om dårlige varslingsrutiner i Kaperdalen

Tirsdag kveld hadde Søndre Torsken lokalutvalg møte med blant annet ordfører og rådmann i Senja kommune, der skredproblematikk og de dårlige varslingsrutinene for stengte veier til sørbygda ble drøftet. Nå sier rådmann Hogne Eidissen at fylkeskommunen lover å bedre på dette.

PÅ BEFARING: Her ser vi Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen og Senja-rådmann Hogne Eidissen på befaring i et av de rasfarlige områdene i Kaperdalen. Til høyre ser vi Roy Alapnes, daglig leder i Flakstadvåg Laks.  Foto: Privat

nyheter

Hans Peder Pedersen som er leder for lokalutvalget sier til Folkebladet at på det første folkemøtet som ble avholdt i vårt område, var det først og fremst de dårlige varslingsrutinene i Kaperdalen vinterstid som folk var opptatt av, både når vegen stenges og når den åpnes igjen.

– For eksempel fører usikkerhet rundt dette til at verken næringslivet eller lokalbefolkninga kan planlegge sin transport og sine reiser. Særlig alvorlig er det for folk som har helt nødvendige ærend eller som for eksempel skal nå hurtigbåt eller fly. Problemene oppstår fordi varslingsrutinene er altfor dårlige, og derfor tok vi opp dette med kommuneledelsen.