Kystkommuner får ekstra milliard fra havbruksfond

Norske kystkommuner får i år og neste år 1,25 milliarder kroner mer, totalt 3,25 milliarder, fra Havbruksfondet etter budsjettenigheten på Stortinget.

OPPDRETT: Fra Havbruksfondet vil nå 60 prosent av vederlaget gå til staten, mens 40 prosent går til kommunene.   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å endre fordelingen i inntekter fra salg av nye og eksisterende konsesjoner innen havbruk. Det ville ført til forskyvning av inntekter fra kommunene og til staten.


Kan miste ti-talls millioner i havbruksinntekter: – Staten raner kommunene

Salangen-ordfører Sigrunn Wiggen Prestbakmo (Sp) mener Staten raner kommunene ved å endre fordelingsnøkkelen for havbruksfondet.


Fra 2 til 2,25 milliarder

– Jeg her glad for at vi nå sørger for å stanse dette forslaget fra regjeringen. Det ville slått veldig urimelig ut for havbrukskommunene, sier Frps finanspolitiker Sivert Bjørnstad til NTB.