Interpellasjon i kommunestyret:

Vil ha svar om oppdrett

Salangen SV spør i en interpellasjon hva Salangen kommune har gjort og hva kommunen vil gjøre for å bøte på negative konsekvenser av havbruk.

Lakselus: Lakselus er en naturlig parasitt på laksefisk i saltvann på den nordlige halvkule. Lusa spiser hud, slim og blod på fisken, og kan lage store sår dersom det er mange av dem på en fisk. Foto: Merethe Hommedal / NTB Scanpix 

nyheter

Det trekkes frem en utfordrende situasjonen både i Løksebotnvassdraget og Salangsvassdraget. SV innleder med at fisk og annen sjømat er framtidas viktigste næring i Norge.

– Dette gjelder både villfisk og fisk fra oppdrettsnæringa. Oppdrett av laks og sjøørret i våre fjorder er allerede etablert som ei svært viktig næring, står det i interpellasjonen under tegnet av lokalpolitikerne Eli Helene Johannessen og Aasa Rebekka Utstøl.