Overskuddet i Salangen kommune:

Millioner til fordeling

Salangen kommune går ut med et mindreforbruk på 6,4 millioner kroner i 2019. Til høsten skal politikerne ta stilling til hva overskuddet skal gå til.

stedsutviklingsprosjekt: Administrasjonssjefen i Salangen foreslår å bruke to millioner kroner som en start på Stedsutviklingsprosjekt Sjøvegan. Blant annet for å overta moloen. Begge foto: Morten Dokka 

nyheter

Det har tidligere vært kjent at Salangen kommune vil gå ut med et mindreforbruk i 2019 på 5,4 millioner kroner. Men i etterkant av dette har revisjonen påpekt at kommunen har brukt forsiktighetsprinsippet for strengt. Dette medfører at utestående fordring mot helsedirektoratet må økes med en million kroner. Sum mindreforbruk for 2019 blir derfor 6,4 millioner kroner.

– Nok av hull å fylle

Folkebladet tok en runde med et knippe politikere, hva som var viktig for dem når millionene skal fordeles.