Mitra AS får kapitalstøtte — men ikke uten forbehold

Formannskapet i Senja kommune vedtok å innvilge Mitra AS et lån på 2,5 millioner, men først må de legge frem og få godkjent en økonomisk plan.

2,5 MILLIONER: Formannskapet i Senja kommune vedtok å innvigle et lån til Mitra AS på 2.5 milloner, gitt at an del krav oppfylles først.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Fredag behandlet formannskapet i Senja kommune en søknad fra Mitra AS om kapitalstøtte på syv millioner kroner. Rådmannens innstilling var et lån på 2,5 millioner, gitt at en del krav oppfyltes først. Blant annet at de innen utgangen av oktober 2020 må legge frem en plan for eierne for kostnadsreduksjon på kort sikt og bærekraftig økonomisk drift på lang sikt.

– Å bare innvilge fullt ut uten å stille noen krav var aldri noe tema fra min side. Det har jeg også gitt beskjed om til ledelsen i Mitra, sa rådmann, Hogne Eidissen, i forkant av møtet.