Pårørende fortviler i korona-situasjonen:

Får ikke svar fra Senja kommune

For snart to måneder siden sendte Senja NFU et brev til ordfører og rådmann i Senja kommune med flere spørsmål om utviklingshemmedes helse og egen helse, og de ba om et møte. Svaret lar fortsatt vente på seg.

oppgitt: Solveig Nylund, leder av Senja NFU fortviler over at kommunen ikke svarer dem. Hun forteller at medlemmene er slitne etter snart tre måneder uten tilbud fra Senja kommune. Foto: Birger Caspersen 

nyheter

Leder i Senja NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede), Solveig Nylund er oppgitt over hvordan Senja kommune behandler medlemmene i situasjonen med koronasmitte. Hun representerer nesten 40 medlemmer i Senja kommune.

Får ikke kontakt med kommunen

13. april, en måned etter at tilbud, som arbeid, dagtilbud, skole, barnehage, SFO og avlastning til denne gruppen mennesker ble stoppet på grunn av koronasmitten, sendte Senja NFU brevet til ordfører og rådmann, og de ba om et møte med kommunen for å få felles informasjon.