Saksbehandling i Senja kommune:

Professor taler Senja imot

Fredag sendte ledelsen i Senja kommune ut kommuneadvokatens vurdering av saksbehandlingen i bosettingssak, der kommunen tviholder på at familien ikke skal få uttale seg.

SENJA KOMMUNE: Senja kommunes advokat mener de fem personene som saken handler om ikke er part i saken som Senja kommune behandler, men er part i IMDIS behandling av saken. – Kommunen har fått opplyst at IMDI sørger for partenes medvirkning gjennom kartleggingssamtaler og intervju, skriver advokaten. En av Norges fremste eksperter på området, professor i juss Fridthjof Bern, mener det er en selvfølge at de fem skal ha anledning til å uttale seg som en del av kommunens saksbehandling.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Tidligere har Norges fremste ekspert på området, professor i juss, Jan Fridthjof Bernt, emeritus ved Universitetet i Bergen vurdert saken og har kommet med klar tale at familien skal uttale seg.

Reglene for enkeltvedtak gjelder

Folkebladet oversendte til professoren Senja kommunes nye juridiske vurdering, samt saken der Jasmin Agovic-Nordaas gjorde det klart at han kunne ikke være med på en politisk behandling der familien ikke får informasjon, eller får uttale seg. Han mente dette er manglende saksbehandling. Og professor Bernt står på sitt og gir dermed Agovic-Nordaas full støtte med sitt innspill. Professoren sendte Folkebladet en tekst der han spesielt vektlegger: