Moloen på Sjøvegan:

Kommunen vil overta

Administrasjonssjef Lars Strøm anbefaler politikerne i Salangen å gå for å overta moloen på Sjøvegan.

Overtar moloen: Salangen-politikerne skal 12. juni ta stilling til om kommunen skal overta moloen og tilstøtende landeiendom.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Formannskapet og kommunestyre får saken til behandling 12. juni.

Vil betale 550.000 kroner

Dette kommer etter at eier Rolf Jørgensen AS gjorde kjent at de ikke ville utvikle moloen videre og den var til salgs. I saksfremlegget foreslås det å betale 550.000 kroner, det samme som Jørgensen betalte for den i 2018. I tillegg foreslår Strøm å kjøpe landeiendommen som tilstøter moloen fra Millionfisken AS for 70.000 kroner. Begge eiendomsinvesteringene finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond totalt