Norway Royal Salmon bygger landbase på ekspropiert grunn i Baltsfjord

Ny runde i retten til uka

Senja kommune har fått forhåndstiltrede for å bygge ut Småsandneset småbåthavn på fisker Stig Høybakkens fritidseiendom i Baltsfjord. Mandag og tirsdag til uka er det duket for en ny runde i retten om kommunens ekspropiasjon av eiendommen.

BYGGER VEI: Norway Royal Salmon (NRS) er i gang med å ruste opp veien til eiendommen Bjørklund i Baltsfjord, der Senja kommune har ekspropiert 18 mål grunn og moloen tilhørende Stig Høybakken. NRS skal bygge en landbase på eiendommen for å betjene sin havbruksaktivitet i fjorden. Til høyre ses fritidshuset til Silsand-bosatte Stig Høybakken. Høybakken arvet eiendommen fra sin onkel, Aksel Bjørklund.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

I tingretten ble Senja kommune hørt på alle punkter i ekspropiasjonssaka den har fremmet mot Stig Høybakken for å få hånd om 18 mål av hans eiendom i Baltsfjord med tilhørende molo. Retten tilkjente Høybakken 279.000 kroner i erstatning for eiendommen. Kommunens tilbud var i utgangspunktet på 150.000 kroner.


– Føler det som et skambud og kraftig overgrep

– Et skambud og et kraftig overgrep!


Men Høybakken og hans prosessfullmektig advokat Oddvar V. Eriksen har anket skjønnet, og det skal behandles i lagmannsretten 8. og 9. juni.