Bosetting av kurdisk familie:

Aksepterer ikke saksbehandlingen

Senjalistas Jasmin Agovic-Nordaas er ikke med på å behandle bosettingssaken i kommunestyret uten at familien er blitt informert og fått uttalt seg.

Reagerer: Jasmin Agovic-Nordaas mener viktige sider av bosettingssaken ikke er belyst i saksbehandlingen. – Jeg er ikke med på å behandle en sak der en part verken har blitt informert eller fått uttalt seg, sier han.   Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Agovic-Nordaas har tidligere argumentert sterkt for å bosette den kurdiske familien. Han er nå svært kritisk til hvordan saken så langt er saksbehandlet etter at Folkebladet skrev at kommunen ikke engang hadde tatt kontakt med familien.

Manglende saksbehandling

– Nei, jeg er ikke med på å behandle en sak der en part verken har blitt informert eller fått uttalt seg. Det er etter min mening manglende saksbehandling. Slik jeg har forstått lovverket skal vedkommende ha en uttalelsesrett i en slik sak. Dette sa også Norges fremste ekspert på dette område, professor Jan Fridthjof Bernt i Folkebladet. Jeg mener det han sier bør være veiledende i denne saken. En uttalelse fra en part kan påvirke sakens utfall, og jeg som politiker kan ikke behandle en sak som ikke er fullt ut utredet i samsvar med de lovene som foreligger, sier han.