Regjeringens tiltakspakke til kommunene:

Skulle gjerne hatt mer

Midt-Troms kommunene får til sammen over 14 millioner kroner til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunale bygg og anlegg i 2020.

Vedlikehold: Salangen kommune får 900.000 kroner ekstra til vedlikehold av kommunale bygg og anlegg for 2020.– Jeg skulle selvfølgelig ønsket at det kom mer, sier administrasjonssjef Lars Strøm.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Midlene, totalt 2,5 milliarder kroner som kommer fra Kommunaldepartementet skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens opprinnelige, vedtatte årsbudsjetter for 2020. Midlene er en del av koronapakken.

Ønsker seg mer

Prosjektene må være satt i gang i løpet av 2020. Det vil ikke stilles krav om kommunal egenandel på prosjektene som finansieres med tilskuddet. Formålet er å raskt stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren.