Gang- og sykkelvei til Islandsbotn skal stå ferdig i 2022

Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 86 fra Silsand til Islandsbotn blir lagt ut på anbud i juni.

FERDIG I 2022: I 2022 skal gang- og sykkelveien fra Silsand til Islandsbotn stå ferdig.  Foto: Knut Løkse Nilssen

nyheter

Gang- og sykkelvegen er planlagt på nordsiden av fylkesvei 86 fram til idrettsanlegget hvor det etableres en undergang for kryssing av fylkesveien, Gang- og sykkelveien blir 2550 meter lang og 3.5 meter bred. Konkurransegrunnlag blir lagt ut i juni 2020, med innlevering i juli år. Oppstarten er tidligst i september og arbeidet skal være ferdig 1. juli 2022.

Fokus på trygg trafikk

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (AP), er svært glad for at arbeidet snart kommer i gang.