Her investeres det 40 millioner for å gjøre lakseoppdrett mer effektivt

Tilgangen på ferskt vann kan begrense produksjon av laks. Det problemet vil Nofima løse, og investerer drøyt 40 millioner kroner i forskningsstasjonen på Ringvassøya.

FORSKNING: Havbruksstasjonen på Ringvassøya eies i fellesskapp av Nofima, og UiT, Norges arktiske universitet.   Foto: Lars-Åke Andersen

nyheter

– Vi håper å finne løsninger på hvordan det kan produseres mer fisk per liter vann som brukes i et anlegg, sier dr. scient, Arne Mikael Arnesen. Han er spesialrådgiver i Nofima.

Arnesen forklarer at det normale har vært at smolt produseres i et såkalt gjennomstrømningsanlegg. Men det betyr at når vannet har passert anlegget, så er det oppbrukt.