Underskriftskampanje for å stoppe høyspentledning:

Over 260 underskrifter på få dager

Torbjørn Winther håper mange underskrifter er det som skal til for å få stoppet den planlagt høyspentledningen mellom Finnfjord og Nygård.

UNDERSKRIFT: Torbjørn Winther forteller at det har kommet inn rundt 260 underskrifter denne uka. Han håper innbyggernes meninger skal veie tungt i saken.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

nyheter

Torbjørn Winther i Kvittind utmarkslag, og grunneier, forteller at en underskriftskampanje var på planen allerede for to måneder siden, men så kom situasjonen med koronaviruset, og det hele ble satt på vent.

Mange underskrifter

Men denne uken fikk de i gang en underskriftskampanje på underskriftskampanje.no.