Birk og Amanda sørget for nye toaletter på skolen

220.000 blanke norske kroner har Senja kommunestyre lagt på bordet til nye toaletter på Finnsnes barneskole. En sjette- og en syvendeklassing skal ha mye av æren for akkurat det.

FIKK GJENNOMSLAG: Birk Henning Wintervoll og Amanda Leiknes Sivertsen har stått i spissen for at Finnsnes barneskole nå får oppgradert toalettene for 220.000 kroner.Foto: Stian Andrè Lund 

nyheter

Det er nemlig Birk Henning Wintervoll og Amanda Leiknes Sivertsen som har stilt seg i bresjen for å få oppgradert toalettene på skolen. Fasilitetene kan i all hovedsak dateres så langt tilbake som 1972.

Saken ble først tatt opp i elevrådet, før det gikk videre til BUK (barn og unges kommunestyre). Herfra gikk saken videre til kommunestyret som valgte å lytte til barnas ønsker. En grei prosess på papiret, men det hele har faktisk tatt 17 år.