Ønsker å bygge hydrogenfabrikk i Lavangen

Kommunen ser på muligheten til å utvinne hydrogen og oksygen i en fabrikk i tilknytting til energi fra Plasselva. Alternativet var å sende energien ut på nett, men Troms Kraft forlanger 27 millioner for å få det til. Hydrogen er nødvendig for å få til et klimanøytralt samfunn.

HYDROGENFABRIKK: Kommunen utreder muligheten for å få til en hydrogen-fabrikk i Lavangen basert på elektrisk kraft fra Plasselva.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Som Folkebladet tidligere har skrevet tilfalt fallrettene til Plasselva ytterst i fjorden, Lavangen kommune etter en rettsprosess i 2007. Kommunen har lenge ønsket å bygge ut kraftverket i elva og få sendt strømmen på nettet. På grunn av gamle og falleferdige linjer mellom Lavangen og Salangen, har Troms kraft antydet at en utbygger må bidra med 27 millioner kroner. Det setter hele prosjektet i fare og kommunen ser nå på andre muligheter.

Alternativ bruk

– Vi ser på hydrogenprosjektet for å kunne bruke den innestengte energien som ellers vil gå til spille, sier ordfører Hege Rollmoen Myrseth.