Sjømatnæringen tjente 4,7 milliarder på svak krone

Eksporten av norsk sjømat økte med 8 milliarder i 2019. Over halvparten av økninga skyldes den svake norske kronen, viser beregninger Nofima i Tromsø har gjort.

VALUTAFORTJENESTE: 88 prosent av verdiøkningen på fersk laks kom i 2019 som et resultat av en svakere krone.   Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

nyheter

Forsker Thomas Nyrud ved Nofima forteller at de har sett på effekten valutakursen har hatt på sjømateksporten i perioden 2016–2019. Den endelige rapporten er venta å komme i neste måned, men allerede nå kan Nyrud gi en smakebit på hva de har kommet fram til.

– Vi ser at effekten av en svakere krone er på 4,7 milliarder kroner i 2019, forteller Nyrud.