KS: – Ingen kan frasi seg ansvar

Kommunesektorens organisasjon mener ingen etater eller instanser kan frasi seg ansvaret med å ivareta pårørende og etterlatte.

ANSVAR: Avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Laila Snåre(til venstre) sier ingen kan frasi seg ansvar. Her medTorild Fagerbekk og Erik Tangstrøm leder hver sine avdelinger i KS.  Foto: KS

nyheter

Avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Laila Snåre, sier til Folkebladet at det er mange med ansvar i en slik sak.

– Ingen kan frasi seg ansvar, ikke politi, ikke Bufetat, ikke spesialisthelsetjenesten og selvfølgelig ikke kommunene. Når det gjelder hvilke helse- og omsorgstjenester som bør kartlegge hjelpebehovet vil være forskjellig ut fra familiens situasjon, sier Snåre i en e-post til Folkebladet.