Endelig moms-løsning for havneprosjekt i Senjahopen

Momsspørsmålet i havnesaken er nå avklart, og prosjektet i Senjahopen kan nå endelig komme skikkelig i gang.

HAVNEPROSJEKT: Senjahopen fiskerihavn er et av fire prosjekter i Troms og Finnmark som har fått tillatelse til, og har avtale med Kystverket om forskuttering. Rammen for bevilgning er kr 127 millioner kroner ekslusiv moms. Kommunene må ha en sikker avklaring i forkant av oppstart på om man får momsen tilbake.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

I forrige uke skrev Folkebladet at momsproblematikken ikke var avklart på grunn av manglende presiseringer i forhold til de inngåtte forskutteringsavtalene. Stortingsrepresentantene Kent Gudmundsen (H) og Per Willy Amundsen (Frp) sa da at de ville ta saken til Stortinget for å få den endelig avklart.


Havneløsning ikke helt i havn likevel

Mot slutten av april meldte Folkebladet at alt var klart for oppstart med havnearbeidet i Senjahopen — i alle fall når det gjaldt momsrefusjon. Det viste seg å ikke stemme, men nå lover stortingspolitikerne fortgang i saken.


Stilte spørsmål

Sandra Borch (Sp) har stilt spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide om saken. Onsdag fikk hun svar om at samferdselsdepartementet har mottatt en uttalelse fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, som innebærer at fremtidige utbetalinger fra Kystverket på forskutteringsordningen kan håndteres innenfor rammene av nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten.

– Dette har vært en komplisert sak og jeg er glad for at vi nå har funnet en løsning på hvordan merverdiavgiftsspørsmålet skal håndteres. Jeg har bedt om at Kystverket kontakter kommunene slik at nødvendige presiseringer i forhold til de inngåtte forskutteringsavtalene kommer på plass og forskutteringsprosjektene kan igangsettes, skriver Hareide i sitt svar.


Stopp i arbeidet med fiskerihavna i Senjahopen:

– En fullstendig katastrofe

Fiskeriansatte reagerer på stoppen i havneprosjektet i Senjahopen. – Dette er en fullstendig katastrofe for Senjahopen, sier Frank Magne Hansen.


– Et viktig prosjekt

Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen er svært fornøyd.

– Denne siste avklaringen har vi jobbet lenge for, så dette er veldig bra. Vi er glad for at statsråden har gitt oss den nødvendige avklaringen i saken. Ordningen er komplisert, men i praksis betyr det at staten nå har akseptert at det er staten som også skal betale momsen, sier Eliseussen.

Senja kommune har ikke kunne sette i gang prosjektet i Senjahopen før det var avklart at de ikke ville ende opp med en ekstra regning på 32 millioner kroner.

– Når avklaringen nå er på plass skal vi i samtaler med Kystverket om detaljene i forskutteringsavtalen. Og vi kan fortsette jobben med grunnerverv i det aktuelle området. Dette er et viktig prosjekt for sjømatkommunen Senja, fastslår ordføreren.