Kontrollutvalget rettet kritikk mot rådmann i behandling av etterlønn:

– Forberedelsen var ikke holdbar

Kontrollutvalget valgte å rette kritikk mot rådmannen i Senja kommune for dårlig saksutredning. Samtidig ber de kommunestyre ta grep for å unngå gjentakelser.

KRITIKK: Kontrollutvalget Senja kommune retter kritikk mot rådmannen i etterlønnssaka. Her sitter leder Tommy Sarnes i rød skjorte, mens seniorrådgiver i K-Sekretariatet, Bjørn Wikasteen sitter bak i blå skjorte.   Foto: Carina Hansen

Det er viktig å ta tak i saker, slik at rykter blir bekreftet eller avkreftet.– Det er viktig å ta tak i saker, slik at rykter blir bekreftet eller avkreftet.

Tommy Sarnes, leder kontrollutvalget i Senja kommune
nyheter

Onsdag formiddag behandlet Kontrollutvalget i Senja kommune saken om etterlønn til blant annet avgåtte ordførere i Torsken, Berg, Tranøy og Lenvik. Det er hovedsakelig etterlønn til avgått Torsken-ordfører Fredd Ove Flakstad og tidligere Lenvik-ordfører og fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen, som har vært under lupen.


Kontrollutvalget retter kritikk mot rådmannen

Kontrollutvalget i Senja kommune retter kritikk mot rådmannen for mangelfull saksutredelese i etterlønnsaken.


Tommy Sarnes, leder av kontrollutvalget i Senja kommune sier til Folkebladet at det var riktig å gi kritikk til rådmannen.