Mistanke om ILA i Bjørga

Marin Helse AS varslet Mattilsynet 18. mai om mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) på fisk ved Salaks AS lokalitet i Bjørga.

ILA: Det er ved disse merdene i Bjørga i Sørreisa kommune det er mistanke om ILA. Foto: Morten Dokka 

nyheter

– Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Det var Fisk.no som først omtalte saken. Mattilsynet vil planlegger en inspeksjon av anlegget i nærliggende fremtid, Mattilsynet , og det vil bli tatt ut prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Mattilsynet oppfordrer alle som driver aktivitet eller ferdes i området om å være forsiktig, og prøve å forhindre ytterligere spredning. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Lokaliteten er nå ilagt restriksjoner, og får blant annet ikke lov til å flytte fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge stenging av lokaliteten, dersom det oppdages ILA.