20.000 operasjoner, konsultasjoner og pasientavtaler utsatt på UNN – nå er de i gang med å hente inn etterslepet

UNN planlegger for at korona-situasjonen kan vare fram til sommeren 2021.
nyheter

UNN har måte gjøre flere omfattende grep for å ruste seg for håndtering av korona-pandemien. Deriblant er et stort omfang av konsultasjoner, operasjoner og behandlinger utsatt, for å klargjøre areal og lære opp nok bemanning til å kunne ta imot et stort antall smittede pasienter.

– Det jobbes nå på spreng med på ta opp så mye som mulig av planlagt aktivitet, og vi har allerede tatt opp mye av det. Det har vært en gradvis opptrapping, og vi starter nå for fullt med dagkirurgisk aktivitet og øker aktiviteten på poliklinikken, forteller sykehusdirektøren Anita Schumacher.