Forslag til endringer i inntektsfordelingen fra Havbruksfondet:

Frp vil ikke støtte regjeringens havbruks-forslag

Fremskrittspartiet vil ikke støtte den nye fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet som regjeringen har foreslått. Arbeiderpartiet mener regjeringens opplegg virker klønete, mens Troms og Finnmark Høyre har kommet med et forslag til alternativ fordeling.

HAVBRUK: Det virker å være lite støtte for regjeringens forslag om å endre fordelingen i inntektene fra havbruksnæringen.   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

I tiden etter at regjeringen la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett har både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti gått hardt ut mot de foreslåtte endringene i fordelingen av inntekter fra Havbruksfondet mellom staten og kommuner/fylkeskommuner fra 20/80 til 75/25.


Nå bekrefter Fremskrittspartiet at de ikke vil støtte forslaget.