Om situasjonen for kurdisk familie:

– Inhumant og diskriminerende

En klar melding til Senja-politikerne: – Vær menneskelige. Tenk for en gangs skyld utenfor økonomien, oppfordrer generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

oppfordrer: Generalsekretær i NFU, Hedvig Ekberg oppfordrer Senja-politikerne til å være menneskelige. – Dette er mennesker som faktisk er her, da må de også ivaretas og bosettes, sier hun. Foto: Privat 

nyheter

Bakgrunn er at politikerne i Senja kommune nå skal ta stilling til bosetting av den mye omtalte kurdiske familien etter anmodning fra IMDI.

Blitt unntatt offentlighet

Ekberg har satt seg inn i saken ut fra tidligere publiserte artikler i Folkebladet. Denne saken har versert i full åpenhet i mediene en rekke ganger, både i Folkebladet og VG, ut fra foreldrenes ønsker. Den har også blitt diskutert åpent i kommunestyret. Men nå stempler Senja kommune saken unntatt offentlighet. Folkebladet har sendt en innsynsbegjæring til kommuneledelsen. Tidligere diskusjoner i kommunestyret har vist at politikerne er delt i spørsmålet om bosetting på grunn av økonomi. Torsdag ble saken behandlet i Utvalg for oppvekst og kultur, og kommunestyret behandler saken 18. juni.