Havneløsning ikke helt i havn likevel

Mot slutten av april meldte Folkebladet at alt var klart for oppstart med havnearbeidet i Senjahopen — i alle fall når det gjaldt momsrefusjon. Det viste seg å ikke stemme, men nå lover stortingspolitikerne fortgang i saken.

HAVNEPROSJEKT: Senjahopen fiskerihavn er et av fire prosjekter i Troms og Finnmark som har fått tillatelse til, og har avtale med Kystverket om forskuttering. Rammen for bevilgning er kr 127 millioner kroner ekslusiv moms. Kommunene må ha en sikker avklaring i forkant av oppstart på om man får momsen tilbake.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Det var stortingsrepresentantene Kent Gudmundsen (H) og Per Willy Amundsen (Frp) som kom med meldingen om at alt var klart for oppstart med Senjahopen havn. De viste til at Engenes havn hadde fått avklart at de vil få momsrefusjon på sine investeringer, og at prinsippet om forskuttering dermed var avklart fra regjering og skattemyndighetene.


Gjennomslag for Engenes havn er godt nytt for Senjahopen

– Havneløsning i boks

Nå er alt klart for oppstart med havnearbeidet i Senjahopen — i alle fall hva gjelder momsrefusjon. Det som ikke er avklart er grunnavståelse til prosjektet.


Ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen (Sp), valgte den gang å ikke ta seieren på forskudd og ville se det svart på hvitt fra skattemyndighetene. Det gjorde han tydeligvis lurt i, for kommunene har fremdeles ikke fått avklart momsproblematikken.