Strid om brøytekontrakt: Dyrøy kommune felt i Kofa

Dyrøy kommune er felt av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) for brudd på regelverket i åpen konkurranse om vintervedlikehold. Det kan bety erstatningsansvar for kommunen.

VANT FREM: Entreprenør Rayner Pedersen vant fram med sin klage. Dyrøy kommune ble felt i Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nå kommer sannsynligvis erstatningskrav til kommunen.  Foto: Privat

nyheter

Det var i september 2019 at entreprenør Rayner Pedersen i Dyrøy klaget inn kommunen til klagenemnda. 11. mai i år ble det kjent at klagenemnda konkluderer med at Dyrøy kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å̊ utforme et uklart konkurransegrunnlag.

Brøt regelverket

Kommunen kunngjorde anbudskonkurransen som gjelder, brøyting, snørydding og kosting sommeren 2019. Kontrakten som er på to år med opsjon på forlengelse 1+1 år skulle gå til den med lavest pris. Tre firmaer leverte tilbud, deriblant Rayner Pedersen, som har klaget inn saken for Kofa. Pedersen ga en pris for to år, der han presiserte at den gjelder fra høsten 2019 til våren 2021. Kommunen tildelte kontrakten til entreprenøren Thomassen & Svigermor Transport fordi de hadde lavest pris. Denne entreprenøren ga pris per sesong. Pedersen mener kommunen brøt anskaffelsesregelverket ved å tildele kontrakt til en leverandør som tilbudte pris per sesong, når en objektiv tolkning av konkurransegrunnlaget tilsa at leverandørene skulle tilby pris for hele kontraktsperioden.