Rovdyr herjer – reineiere kan bare se på

– De tre første kalvene ble tatt av kongeørna, sier Helge Oskal mens jerven samtidig herjer i flokkene. Forvaltninga og Klima- og miljødepartementet sier konsekvent nei til å ta ut rovdyr selv om Stortinget har bedt om det.

HJERTESKJÆRENDE: – Det er hjerteskjærende å se på simla som kaller på kalven som er drept av ørna, sier Helge Oskal i Hjerttind Reinbeitedistrikt.   Foto: Privat

nyheter

– Et hån mot oss, sier reindriftsutøver Helge Oskal og Nils Ante Eira.

Etter en lang og hard vinter er kalvingen godt i gang som vanlig på vårsnøen. Mens våren skal være starten på reinåret med fornyelse av flokken samtidig med at det går mot varmere tider, klarer ikke reineierne bare å glede seg over situasjonen.