Lokalpolitikere mener utvalgsmøter er unødvendig:

– Pengebruken er helt forkastelig

Lokalpolitikere fra Senjalista og SV reagerer på at det blir avholdt utvalgsmøter, til tross for at ingen har myndighet til å foreta vedtak og sakene kan forskyves.

REAGERER: Senjalistas Grete sebulonsen reagerer på pengebruken i Senja kommune.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Etter at Senja kommune besluttet at formannskapet skulle få utvidet myndighet, mistet også utvalgene muligheten til å foreta vedtak i sine møter. De har imidlertid både uttalelse- og innstillingsrett. Denne uken gjennomføres flere utvalgsmøter og på sakslisten er saker Grete Sebulonsen fra Senjalista burde flyttes.

– Det er helt unødvendig å ha møter uten å kunne gjøre noen form for vedtak. Her skal vi møtes kun for å diskutere. Stort sett alle saker kunne ventet til delegasjonen var oppheva, slik avtalen var før dette skjedde. Jeg mener denne pengebruken er helt forkastelig, sier Sebulonsen til Folkebladet.