Senja kommune kan miste 80 millioner i havbruksinntekter

Regjeringens forslag om endringer i fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet vil koste kommunene mange millioner i tapte inntekter.

NYTT OG GAMMELT FORSLAG: Senja er den kommunen som vil tape mest på en ny fordelingsnøkkel i Havbruksfondet, ifølge fylkeskommunens beregninger.  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune (grafikk)

nyheter

Det kommer frem av en utregning utført av Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Regjeringens foreslår i revidert nasjonalbudsjett å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Forslaget vil gi kommuner og fylkeskommuner en samlet årlig inntekt på om lag 500 millioner, men samtidig innebærer forslaget også at Havbruksfondet endres.