Regjeringen får kritikk fra flere hold — krever økt støtte til kommunene

I forslag til revidert nasjonalbudsjett bevilges det 2,1 milliarder kroner mer til kommunesektoren. Regjeringens støtte til kommunene er alt for liten mener flere.

INNTEKTSTAP: Senja kommune har tapt titalls millioner i inntekter på koronakrisen ifølge ordfører Tom-Rune Eliseussen.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Regjeringen anslår at kommunene vil tape 14,4 milliarder kroner på koronakrisen i år, men at de samtidig vil spare 9,1 milliarder på lavere lønns- og prisvekst. Dermed vil kommunene gå vel 5 milliarder kroner i minus totalt, ifølge beregninger i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Regjeringen mener dette allerede er dekket inn – og vel så det – gjennom vedtatte krisetiltak på 6,5 milliarder kroner.

Store forskjeller

KS konstaterer at det er betydelige forskjeller mellom deres og regjeringens anslag på virkningene av økonomien.