Ulovlig skuterkjøring i Salangen:

Politiker anmelder kjøringen

Senterpartipolitiker Hans Christian Gjøvik anmelder skuterkjøringen i Salangen. Han mener denne saken er altfor alvorlig til at den kan legges bort.

Anmeldt: Her er den døde kalven som lå igjen. Reineierne Per Mathis og Per Thomas Oskal ville ikke anmelde kjøringen med skuter som spredde en flokk med kalvende simler i Salangen. Men nå får politiet en anmeldelse på bordet likevel.   Foto: Privat

nyheter

Det var Per Mathis og Per Thomas Oskal i Sørreisa som ba folk tenke seg om etter at en skuterkjører kjørte inn i en flokk med kalvende simler ved Orrefjellet i Salangen søndag. Oskal ville ikke anmelde forholdet, og lensmann Andreas Nilsen sa det var lite sannsynlig at politiet oppretter sak uten at det var anmeldt.

Særdeles skjerpende

Oskal fant en død kalv, han mente at kalven døde på grunn av kjøringa fordi simla var skremt og hadde ikke fått sleika kalven ut av morkaka. Så den har druknet.