Regjeringen foreslår produksjonsavgift i havbruksnæringen

– Det gir oss mer forutsigbarhet

Regjeringen vraker alternativet med grunnrenteskatt og foreslår heller å innføre produksjonsavgift i havbruksnæringen.

OPPDRETT: Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert fisk. I tillegg vil havbrukskommuner og -fylker få 25 prosent av inntektene fra fremtidig salg av havbrukstillatelser.   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Havbruksnæringen har jobbet iherdig imot en grunnrenteskatt. Dette er skatt på de ekstra inntektene selskaper har ved å utnytte en naturressurs, som innen olje og vannkraft.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen nå i stedet å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret. Ifølge regjeringen vil kommunene få 500 millioner kroner i inntekter gjennom skatten, som skal ligge på 40 øre per kilo produsert fisk. Avgiften foreslås innført i statsbudsjett for 2021