– Alle får tilbudet de har behov for

Kommunalsjef for helse og omsorg i Senja kommune åpner for at stillingene kan komme tilbake i sin helhet.

ENDRING: Kommunalsjef i Senja kommune, Jorid Meyer, sier at stillingene kan komme tilbake i sin helhet på et senere tidspunkt.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

I mandagens Folkebladet reagerer kreftforeningen både lokalt og regionalt, samt lokalpolitikere på nyheten om at stillingene kreftkoordinator og diabetessykepleier forsvinner som tilbud i kommunene Senja og Sørreisa. Kommunalsjef Jorid Meyer, sier det ikke medfører riktighet at begge stillingene er kuttet.

– Kreftkoordinator er ikke kuttet, men redusert. Alle som har behov for kreftomsorg i kommunene Senja og Sørreisa får det tilbudet de behov for. Diabetessykepleier er satt vakant fra 1. mai, forklarer Meyer.