Omstridt kvotemelding får flertall – opposisjonen er bekymra for kystens fremtid

Den omstridte planen for framtidas fiskeripolitikk får flertall i Stortinget. Men opposisjonen er bekymra for kystsamfunnene.

FISKERIPOLITISK TALSPERSON: Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Kvotemeldingen som Stortingets næringskomité i dag har avgitt sin innstilling til, legger i grove trekk føringer for hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske, hvordan de kan fiske og hvordan fiskekvoter skal fordeles.

Langs kysten har spenningen og forventningen vært stor, og Arbeiderpartiet og SV har helt til det siste forsøkt å få utsatt behandlingen. Blant annet fordi Riksrevisjonen for to dager siden kom med tydelig kritikk til måten fiskeripolitikken ikke har vært konsekvensutredet i tilstrekkelig grad.