10 ting du ikke visste om fisk

Du vet kanskje ikke mer om norsk fiskeri enn at fisken ligger enten i frysedisken eller i ferskvaredisken? Sjekk ut disse ti punktene:

FÆRRE: Det blir færre fiskere og færre fiskeribedrifter. Men fiskerne tjener mer enn før, viser rapporten fra Riksrevisjonen.  Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

nyheter

Tirsdag la Riksrevisjonen fram sin rapport etter å ha gransket norsk fiskerinæring de siste 16 årene. Der konkluderte de med at lønnsomheta har økt og flere kystsamfunn har blitt ramma som konsekvens av endringer i fiskeripolitikken. Riksrevisjonen kom også med kritikk for at endringer ikke har blitt godt nok konsekvensutreda i forkant.


Omstridt kvotemelding får flertall – opposisjonen er bekymra for kystens fremtid

Den omstridte planen for framtidas fiskeripolitikk får flertall i Stortinget. Men opposisjonen er bekymra for kystsamfunnene.


Rapporten bygger på Riksrevisjonens egne undersøkelser, intervjuer med aktører og rapporter fra blant annet Nofima.

Dette er ti kjernepunkter:

  1. Lønnsomheten i fiskeflåten har økt. Driftsmarginen er forbedra fra 9 prosent i 2004 til 19 prosent i 2018. Og det er havfiskeflåten som har blitt mest lønnsom
  2. Eierskapet samles på færre hender. De ti største trålselskapene eier 80 prosent av torskekvoten som trålerne har. 16 år tidligere eide de bare 25 prosent.
  3. Prisen på torsk har økt med fem ganger siden 2009.
  4. 29 kommuner har mistet all fiskeindustri, og ni kommuner har mistet alle fiskemottak. Fiskeindustri konsentreres stadig på færre plasser.
  5. Store kystfiskebåter fisker stadig lengre til havs, og frakter fisken langt før den blir levert.
  6. De siste 16 år har andelen fiskere over 62 år økt, mens den går tilbake i aldersgruppa 32–46 år. Totalt er antall fiskere redusert med 35 prosent på 16 år.
  7. Stadig mindre andel fisk bearbeides i Norge.
  8. De ti største kommunene der fersk torsk tas i land ligger alle i Nord-Norge.
  9. Antall filetbedrifter er redusert fra 23 til 14
  10. Mengden fisk som eksporteres ubearbeidet har økt fra 67 prosent til 72 prosent på åtte år.

Tromsø størst

Tromsø har vokst seg til å bli en av landets aller største fiskerikommuner. Kommunen har 350 fiskere og Tromsø som fiskerihavn mottok fisk for 3,5 milliarder i fjor. En stor del av dette gjennom byens fryselagre, der norske og utenlandske trålere leverer sin ferdig frosset fangst, som deretter skipes til foredlingsbedrifter i utlandet, blant annet det danske konsernet Espersens filetfabrikk i Klaipeda i Litauen.