Deler sentrum inn i åtte soner:

Ser mot morgendagens sentrum

Dyrøy kommune er nå i full gang med å utarbeide en ny sentrumsplan, og de ønsker at innbyggerne skal ha en aktiv rolle i prosessen.

SENTRUMSPLAN: Dyrøy kommune jobber nå med en ny sentrumsplan, som deler sentrum inn i åtte forskjellige soner. På bildet f.v.: Rakel Jensen (H) og Marit Alvig Espenes (Ap).   Foto: Trygve Grønning

nyheter

I februar arrangerte kommunen et folkemøte i Nordavindshagen, for å høre hva innbyggerne mente var det viktigste for fremtidas Dyrøy. Omlag 70 personer møtte opp, og de fremmøtte ga klart uttrykk for at en opprusting av sentrum var viktig.

– Jeg var helt overveldet over oppmøte, og det kom frem mange verdifulle innspill som vi tar med oss videre i arbeidet. Det som er bra med det er at man som politiker blir klistret til veggen; Du ber om innspill, og får dem – og det skal resultere i noe, sier ordfører, Marit Alvig Espenes (Ap).