VOX-prosjektet- mottaksstasjon for fisk:

Mottaksstasjon er satt på vent

Den planlagte mottaksstasjonen på Espeneskaia i Dyrøy er satt på vent. Differansen mellom tilbudene fra entreprenørene og finansiering ble for stor.

FOR DYRT: Bygget som Dyrøy kommune skulle satt opp på Espeneskaia som mottaksstasjon viser seg å bli for dyrt. Derfor er prosjektet satt på vent. – Men vi har ikke gitt opp, sier Stig Stokkland.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Mottaksstasjonen skal lokaliseres på Espenes Industriområde. Modellen bygger på at fiskerne organiserer seg i et felles samvirke. Mottaksstasjonen blir et rent ilandføringsanlegg for fisk, og vil driftes i samarbeid med fiskekjøper Karls Fisk og Skalldyr AS.


Dyrøy kommune med krisepakke til lokale bedrifter

Dyrøy kommune lanserer krisepakke for lokale bedrifter. Blant annet kan bedrifter som sliter økonomisk søke om å omdisponere VOX-midler.


Ikke bærekraftig i utgangspunktet

Dyrøy kommune vil føre opp et egnet bygg for utleie til fiskernes samvirke. Til bygget er det bevilget fire millioner kroner fra kommunen. I tillegg er det lagt av penger til å føre fram strøm og vann.