Ønsker å sette i gang flere mindre tiltak for å hjelpe det lokale næringslivet

Senja kommune ønsker å fremskynde investeringer for nesten fire millioner kroner.

BAKVEGG: Blant investeringstiltakene som er foreslått fremskyndet er bytte av kledning på bakveggen til Silsandhallen.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Senja kommune har i flere møter med næringslivet fått innspill til hvordan kommunen og myndigheter i samarbeid med næringen kan sette i gang tiltak for å avhjelpe bedrifter som rammes av koronasituasjonen.

Derfor ønsker kommunen nå å fremskynde investeringer for nesten fire millioner kroner. Saken kommer opp i formannskapsmøtet 28. april.