Legger flere hundre millioner på bordet for settefiskanlegg

For over 439 millioner kroner skal Peab Bjørn Bygg utvide SalMars landbaserte settefiskanlegg i Gjøvika på Senja.

UTVIDER: Salmar utvider med et nytt anlegg på Gjøvika. Her ser vi det eksisterende bygget på Senja.  Foto: SalMar

nyheter

Det skriver selskapet i en pressemelding. Deres oppdrag er å bygge et nytt, landbasert settefiskanlegg med sju avdelinger. Nybygget får et fotavtrykk på totalt 13.200 kvadratmeter. I tillegg omfatter kontrakten bygging av servicearealer og en etasje over deler av settefiskanlegget. Her blir det blant annet fórlager, verksted, laboratorier, felles kantine og hybler til ansatte på vakt.

− Dette er et svært viktig prosjekt for oss i Peab, som har et mål om å være en lokal samfunnsbygger i nord. For det første blir dette en stor byggeplass, der rundt 100 personer til enhver tid vil jobbe. Det betyr både god sysselsetting, samtidig som prosjektet gir mange positive ringvirkninger i det lokale næringslivet, sier Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.


SalMar inngår millionkontrakt med PTG

PTG Frionordica skal levere is-systemer for flere millioner kroner til SalMars prestisjeprosjekt InnovaNor på Senja. InnovaNor er Nord-Norges største og mest moderne slakte- og prosesseringsanlegg for laks.


Prislappen på kontrakten, som er en totalentreprise, er på 439 millioner kroner eks. merverdiavgift. Planlagt oppstart er mai 2020.


Settefiskanlegget Gjøvika

Mai 2020 starter Peab Bjørn Bygg med å bygge et nytt landbasert settefiskanlegg i Gjøvika på Senja.

Det vil bli et fotavtrykk på 13.200 kvadratmeter med en total bygningsmasse på 16.000 kvadratmeter.

Totalt vil anlegget bestå av syv avdelinger: Klekkeri, to statfóring, to yngel, to påvekstavdelinger.

I tillegg vil det bygges servicearealer som fórlager, tekniske rom, verksted, laboratorier, felles kantine for begge byggene, og hybler til de ansatte som er på vakt.

Arkitekt er Voll Arkitekter v/ansvarlig arkitekt Ole Løkken

Det hele skal stå ferdig juli 2022


NY: I 2016 kom det første settefiskanlegget til SalMar i Gjøvika på Senja. Bildet er fra når byggene begynte å komme opp i april det året. I mai starter Peab Bjørn Bygg med utvidelsen.  Foto: Maria Holm Simonsen

Lokalt

Videre opplyser de at prosjektet vil bemannes både med ressurser fra Peab i Tromsø og med lokale krefter fra Peabs avdeling på Finnsnes.

− På Finnsnes gjennomførte vi i fjor sommer en virksomhetsoverdragelse av Aktør som bygger, som en del av vår strategiske satsing i Midt-Troms. Vi ser det som en styrke at vi nå kan tilføre prosjektet lokale ressurser, og mener det viser viktigheten av å satse lokalt ute i distriktene. Vi har og gått til ansettelser i forbindelse med denne jobben for å styrke oss, både totalt i nord og spesielt i Midt-Troms, sier Skaar Knutsen.


Gir ansatte gavekort på 3.000 – men forventer at pengene brukes lokalt

SalMar gir nå et gavekort til alle sine 1700 ansatte, men forventer at pengene brukes til kjøp av varer og tjenester i lokalsamfunnet.


Kai Ole Berntsen i Peab Bjørn Bygg har det overordnede ansvaret for prosjektet i utførelsesfasen. Han opplyser om at prosjektet vil bli gjennomført med Peabs egne fagarbeidere og lærlinger, så langt det finnes kapasitet. På en jobb av denne størrelsen er de også avhengig av samarbeid med andre, og på det meste vil rundt 100 fagarbeidere jobbe på rotasjonsturnus.

− Vi vet at dette kommer til å bli en attraktiv jobb for våre medarbeidere, og mens vi driver dette prosjektet, vil vi også til å drive «Senjas største hotell», på 80 rom i form av en boligrigg på byggeplassen, sier Kai Ole Berntsen, som har det overordna ansvaret for prosjektet i utførelsesfasen.

NY: SalMar investerer i nytt settefiskanlegg på Senja.   Foto: Illustrasjon: Voll Arkitekter

Kontroll

Kontrakten mellom Peab Bjørn Bygg og SalMar Settefisk ble signert 12. mars.

− Nå får vi erfaring med å bygge settefiskanlegg på land, en type prosjekt vi vil se mer av fremover. De nye landanleggene gir god kontroll på miljøpåvirkning i produksjon av settefisk. Det er positivt. Nå skal vi bygge enda mer kompetanse og gode relasjoner for fremtiden i dette markedet. Ny kompetanse og relasjoner kan åpne nye muligheter og gi innovasjon og kunnskap til bedriften. Vi gleder oss, sier Skaar Knutsen.


Salmar holder tilbake utbytte

Sjømatselskapet Salmar betaler ikke ut utbyttet fra 2019 på 2,37 milliarder kroner.


Peab Bjørn Bygg er totalentreprenør for bygg, og Billund Aquaculture er totalentreprenør for selve fiskeprosessen. Begge er solidarisk forpliktet til å levere et komplett anlegg i henhold til resultatet av samspillsfasen.

Oppstart på byggeplass skjer i mai 2020, og ferdigstillelse er planlagt til juli 2022.