SalMar inngår millionkontrakt med PTG

PTG Frionordica skal levere is-systemer for flere millioner kroner til SalMars prestisjeprosjekt InnovaNor på Senja. InnovaNor er Nord-Norges største og mest moderne slakte- og prosesseringsanlegg for laks.

MILLIONKONTRAKT: Her et et illustrasjonsfoto av SalMars prestisjeprosjekt InnovaNor, hvor de nå har inngått en millionkontrakt med PTG for levering av is-systemer. Foto: SalMar 

nyheter

– Vi er svært fornøyde med at SalMar har valgt våre Finsam is-systemer til et av verdens mest avanserte anlegg for slakting og bearbeiding av laks, sier Per Johansen, vice president sales i PTG Frionordica.

PTG skal levere ismaskiner for produksjon av 150 tonn is i døgnet, og dobbelt islager for to ganger 40 tonn, samt is-knuser og blandetank for is-sørpe som kan pumpes ut til forbruksstedene. Leveransen inkluderer is-tranport til is-dossererne i produksjonsanlegget, skriver de i en pressemelding.

70.000 tonn i året

InnovaNor vil ha en kapasitet på 70.000 tonn laks, og dersom alt går etter planen vil anlegget stå klart i midten av neste år. SalMar investerer totalt over en milliard kroner i det avanserte anlegget som ligger i Klubben næringspark på Senja.

– Byggingen av InnovaNor bekrefter vår sterke tro på Troms og Senja. Her tar vi steget og bygger et anlegg som vil ha positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i mange tiår framover, sier Frode Arntsen, konserndirektør for industri og salg i SalMar.

– Når anlegget står ferdig får regionen et banebrytende ilandføringsanlegg for laks med slakteri og bearbeidingavdeling, med det nyeste som finnes av teknologi og produksjonsutstyr, sier Frode Arntsen.

Stor produksjonskapasitet

SalMar har lagt vekt på at is-anlegget skal ha stor produksjonskapasitet, og det har blitt stilt strenge krav til hygiene, høy driftssikkerhet og redundans, samt hyppig is-levering til mange dosseringspunkter som går i høyt tempo. PTG bygger på erfaringer fra tilsvarende leveranse til SalMar på Frøya i 2009.

FORNØYD: Ketil Røberg (t.v.), salgs- og markedsdirektør for marine og industri i PTG og Per Johansen, vice president sales i PTG Frionordica er fornøyd med å ha landet kontrakten med SalMar. Foto: PTG 

– At SalMar bestiller fra oss igjen, tar vi som tegn på at de er fornøyde med oss og utstyret vi leverte da. Siden den gang er produktene videreutviklet, særlig med sikte på bedre hygiene og rengjøringsvennligget, sier Per Johansen.

Solide partnere

PTG sine Finsam is-systemer er velprøvd teknologi, og er anerkjent innen den internasjonale sjømatnæringen med produkter som innenfor dette feltet, skriver de i pressemeldingen.

Isanlegget til SalMar skal produseres og installeres i et nært samarbeid mellom PTG sine avdelinger i Malmefjorden i Hustadvika kommune, Grimstad og på Finnsnes.

I tillegg til ordren på isanlegget skal PTG levere varmevekslere sjøvannskjølte kondensatorer i titan til Innovanor-prosjektet gjennom Johnson Controls, som er kuldeenteprenør for kjøl og frys.

Varmevekslerne skal anvendes til for-kjøling av laksen i kaldt sjøvann når den kommer inn til anlegget, mens de sjøvannskjølte kondensatorene skal kjøle bort all varmen fra kuldeanleggene.

– Som Norges største kompetansemiljø innen temperaturhåndtering, blant annet med serviceavdeling på Finnsnes, er vi godt rustet til å støtte SalMar og andre bedrifter på Senja som er avhengige av perfekt temperatur i sin produksjon, sier Per Johansen.

Fremdrift

Som alle andre virksomheter arbeider PTG for å redusere risikoen knyttet til situasjonen rundt koronaviruset, opplyser de om i pressemeldingen.

– Vi regner ikke med at korona vil kunne påvirke fremdriften på denne leveransen da produksjonen i Malmefjorden vil skje i oktober – november i år. I tillegg er vi en tett dialog med alle våre leverandører, og vi kartlegger alternativer om noen av våre leverandører blir forhindret i å levere som forventet, sier Ketil Røberg, salgs- og markedsdirektør for marine og industri i PTG.

– Vi følger myndighetenes anbefalinger, og tar alle forholdsregler for at våre egne medarbeidere ikke skal bli utsatt for smitte eller må i karantene, slutter Røberg.