Nergård Fisk investerer for 20-30 millioner kroner:

Starter opp filetfabrikk til høsten

Til høsten tar Nergård Fisk AS sikte på på starte opp sin bebudete filetfabrikk i Senjahopen. Fabrikken vil gi arbeid til rundt 25 personer når den er drift.

HER KOMMER FILETPRODUKSJON: Den nye filetfabrikken til Nergård Fisk skal inn i lokalene som tidligerte Aksel Hansen AS brukte til saltfiskproduksjon. Målet er å være i gang med prøveproduksjon til høsten og ha full drift neste år. Foto: Vidar Bjørkli 

nyheter

– Ikke alle arbeidsplassene blir nye. I oppstartfasen fokuserer vi på å utnytte arbeidsstokken vi allerede har og sikre dem et helårig arbeid. Men på sikt er planen å utvide og øke kapasiteten på linja og oppnå helårig drift med filet. Greier vi det kan det bety opptil 15 nye arbeidsplasser, sier salgs- og produksjonsdirektør Jon Ingi Björnsson i Nergård AS.

Konserndirektør Tommy Torvanger sier Nergård er sterk i trua på at filetsatsingen i Senjahopen vil bli bra.